Voorwaarden

Laatste update: 1 november 2020

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website www.compactoruk.com (de “Service”) gebruikt door CIE Europe (“ons”, “wij” of “onze”) gebruikt. ). Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de Voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Service (“Aankoop”), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat CIE Europe niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van het indienen van valse of onjuiste informatie.

Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat CIE Europe geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke annulering.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Levering

Verdichter bezorgt in heel Nederland. De bezorgservice voorziet in twee bezorgpogingen op het adres van de ontvanger, waarna de bestelling wordt afgeleverd op het afhaalpunt dat het dichtst bij het oorspronkelijke bestemmingsadres ligt. Eenmaal aangekomen op het afhaalpunt, stuurt de transportdienst een notificatie per SMS met het afleveradres, zodat de klant de bestelling kan afhalen. De maximale tijd om de bestelling te kunnen afhalen kan variëren van 7 tot 10 dagen. Indien het pakket ondanks aanmaningen en afleverpogingen niet wordt afgehaald, worden retourkosten van 8,40 euro in rekening gebracht.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of services die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd, onjuist of niet beschikbaar zijn en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en in onze advertenties op andere websites. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een dergelijk aanbod van een product of dienst geen legaal aanbod is dat juridische gevolgen kan hebben.

We kunnen en zullen de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie niet garanderen, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De sectie “Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden” laat bestaande wettelijke rechten onverlet.

Wedstrijden, loterijen en promoties

Alle wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing. De voorwaarden van andere ‘Promoties’ staan los van deze overeenkomst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van derden.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van onjuiste interpretaties die u in dit verband maakt.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van CIE Europe en haar licentiegevers. De Service is beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van zowel het Verenigd Koninkrijk als het buitenland. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CIE Europe.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door CIE Europe.

CIE Europe heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat CIE Europe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstandname van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om dit ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe Voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Service.

Privacy- en Cookiebeleid

Raadpleeg ons Privacy- en Cookiebeleid. U gaat ermee akkoord dat ze deel uitmaken van deze Voorwaarden. U moet ons privacy- en cookiebeleid lezen voordat u de Service gebruikt.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.